rossoacoustic.nl, rosso-acoustic.nl, nimbus led.next.nl, led.next.nl, rossoacoustic, rosso-acoustic, nimbus, rosso, led, led.next, verlichting, lichtwering, ruimteverdelers, akoestik, nimbus group
nimbus
rosso
koenenco
agent in nederland voor nimbus (binnen-, buiten-, en led.next verlichting) en rosso (lichtwering en ruimteverdelers met akoestische eigenschappen)
producten
contact

contactformulier

Koenenco
van Voorst tot Voorststraat 22
NL - 5262 AP Vught
Tel. + 31 - 73 - 6 84 12 93
Fax + 31 - 73 - 6 84 12 91
Mobil + 31 - 6 53 63 96 55
E-mail:

www.nimbus-group.nl